АУДИТСтаття №13 Закону України «Про Охорону праці» зобов’язує створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Аудит системи управління охороною праці підприємства має на меті виявити порушення вимог охорони праці, помилки і недоліки у веденні документації й організації роботи, запобігти негативним наслідкам порушень.

Етапи проведення аудиту:
1. Визначення тематики аналізу та складання програми аудиту. Визначення термінів виконання робіт.
2. Збір достовірної інформації про об’єкт аудиту та проведення аналізу діючої документації з охорони праці.
3. Виїзне обстеження стану охорони праці на підприємстві: виконання працівниками підприємства норм і правил у сфері охорони праці,  перевірка дозволів на експлуатацію та умов експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.
4. Формування звіту і висновків про недоліки охорони праці та рекомендації щодо усунення порушень.

Зміст аудиторського звіту включає в себе:
• Результат перевірки наявності та оформлення всієї необхідної документації з охорони праці;
• дослідження, аналіз стану охорони праці в організації, дотримання норм охорони праці роботодавцями та працівниками;
• Посилання на нормативні акти в галузі охорони праці, які були порушені.

Фахівці ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» проведуть аудит охорони праці з урахуванням усіх останніх змін законодавства; працюють з урахуванням специфіки конкретного підприємства; дадуть вичерпний і зрозумілий керівникові план дій.
 


 

Запит на послугу

E-mail *:
Телефон *:
Додатково *:
Спосіб зв'язку *:
Додати файл:
Код безпеки *: