ДОЗВОЛИНа роботи та експлуатацію

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та Дозвіл на експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки видається організації на 5 років.

 

Дозвіл необхідний для вас, якщо:

  1. Діяльність Вашої організації пов’язана з виконанням робіт підвищеної небезпеки та експлуатацією небезпечних машин і механізмів;
  2. Ви є сервісно-обслуговуючою  організацією, яка здійснює монтаж і технічне обслуговування небезпечних машин та механізмів;
  3. Ви берете участь у тендері;
  4. Ваша організація займається виготовленням устаткування, яке відноситься до машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки

Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207)

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.

3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

5. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

6. Підземні та відкриті гірничі роботи.

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Додаток 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207)

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.

3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.

4. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.”

 


 

Запит на послугу

E-mail *:
Телефон *:
Додатково *:
Спосіб зв'язку *:
Додати файл:
Код безпеки *: