ЕлектробезпекаЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ПБЕЕС) в тому числі п. 7.5. та 7.6. проведення випробовування та вимірювань в ЕУ до та понад 1000В;
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01 (ПЕЕЗ)
«Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок »НПАОП 40.1-1.32-01 (ПУЕ)
«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ)
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС)
«Правила користування електричною енергією» (ПКЕЕ).

        Навчальний відділ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» запрошує керівників і фахівців до  навчання з присвоєння, підтвердження або підвищення групи з електробезпеки.
Необхідність такого навчання обумовлена вимогами чинних нормативних документів до робітників, які обслуговують, експлуатують електроустановки, та до керівників відповідного рівня. Навчання проводиться на II-V групи з електробезпеки. 
      Процес навчання має інтерактивний характер, що сприяє полегшенню і прискоренню засвоєння інформації. Лекції та семінари проводяться викладачами «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ», які є авторами методичних розробок і сучасних електронних презентацій. 
Методичні розробки та презентації виконані з урахуванням змін діючих нормативних документів. Терміни навчання становлять від 16 до 48 академічних годин.
         Навчання передбачає вивчення діючих нормативних документів відповідно до Положення НПАОП 00.0-4.12-05


•    знання діючих документів ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ перевіряє комісія Державної служби України з питань праці.
•    знання діючих документів ПУЕ, ПТЕЕС, ПКЕЕ перевіряє комісія ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ», головою якої є представник центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.
     Після успішного складання іспиту слухачам видається посвідчення встановленого зразка. Також слухачеві надається копія протоколу засідання комісії з перевірки знань. 
У протоколі вказується перелік нормативно-правових актів з електробезпеки, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.Відповідно до чинних нормативних документів навчання за вказаними правилами необхідно для:
•    адміністративно технічних працівників (працівники, які експлуатують електроустаткування підвищеної небезпеки)
•    електротехнічних  працівників (працівники, які обслуговують  та виконують роботи в діючих електроустановках);
•    інженерів та керівників служби охорони праці (в якості інспектувальних осіб).
 

«ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» ПРОПОНУЄ:

•    Курси з електробезпеки для керівників підприємств і підлеглих;
•    Підготовку та перепідготовку фахівців;
•    Різні програми та форми навчання – на ваш вибір;
•    Присвоєння групи допуску (I-V) з видачею відповідних документів;
•    Гарантію якості послуг, що надаються.


        «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» надає вам можливість навчити персонал своєї компанії, або пройти курси перепідготовки в індивідуальному порядку. 
При затвердженні графіка занять враховується ваш рівень зайнятості або порядок роботи компанії. Це означає, що пройти курси можливо без відриву від основної роботи. 
Пропозиції по навчанню актуальні і для тих, хто працює в Києві, і для співробітників компаній в інших містах країни. 
       Розумна ціна, індивідуальний підхід до клієнта, а також можливість надавати дійсно якісні послуги на ринку професійної освіти – головні переваги ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ.


 


 

Запит на навчання

E-mail *:
Телефон *:
Додатково *:
Спосіб зв'язку *:
Додати файл:
Код безпеки *: