Навчальний відділ

Згідно з законодавством «Про охорону праці» керівники та працівники підприємств, а також інші уповноважені особи мають проходити навчання та перевірку знань як попередньо (перед виконанням своїх службових чи професійних обов’язків), так і повторно в процесі трудової діяльності. Крім того, окремі категорії працівників при роботі з об’єктами підвищеної небезпеки також мають проходити додаткове спеціальне навчання та перевірку отриманих знань з питань охорони праці, щодо них також встановлена необхідність в атестації та підтвердженні кваліфікації.

Навчальний відділ ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» пропонує наступні послуги:

  • Комплексне (первинне, періодичне, спеціальне) навчання працівників з охорони праці, пожежної безпеки в сфері безпеки виробництва.
  • Підготовка працівників для підвищення кваліфікації.
  • Атестація робочих місць.
  • Проведення екзаменів для атестації, підтвердження та підвищення кваліфікації працівників.
  • Додаткове навчання працівників.
  • Проведення тренінгів, лекцій та семінарів з питань охорони праці

ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» пропонує декілька способів навчання в залежності від встановлених вимог та бажання замовника:

  • Лекційне навчання в аудиторіях нашої компанії. Ми застосовуємо різноманітні методичні матеріали та сучасні технології, що допоможе в засвоєнні знань більшою мірою.
  • Навчання з виїздом наших спеціалістів на територію замовника. Такий варіант підходить для практичного засвоєння отриманих знань.
  • Дистанційне навчання. Підходить для навчання працівників без відриву від виробництва.

Роботодавцям та іншим відповідальним особам слід знати всі тонкощі щодо вимог з безпеки виробництва. Тому ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» пропонує Вам окремі курси для керівників підприємств, спеціалістів з охорони праці та робітників.

Нашою метою є забезпечення науково-технічної підтримки у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання інших експертних послуг.