Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві

Відповідно до чинного законодавства атестація робочих місць за умовами праці проводиться у порядку, визначеному згідно з постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці від 01.09.92 р. № 41. Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років..

Атестація проводиться з метою регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону здоров’я і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.
Результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій (таких як щорічна додаткова відпустка, доплата працівникам за умови праці, скорочена тривалість робочого тижня, видача молока та інших рівноцінних продуктів тощо), а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів (включаючи і колективний договір) щодо покращання умов трудової діяльності.
Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Звернувшись до ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» Ви отримаєте:
• Рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці з урахуванням специфіки Вашого підприємства;
• Професійну допомогу в оформленні необхідного пакету документів;
• Належним чином оформлену карту умов праці;
• Протокол дослідження повітря робочої зони за формою №330/0 від 21.04.99, що Затверджена наказом МОЗ України №91 від 21.04.1999 р.
• Протокол дослідження метеорологічних факторів за формою №336-1/0, що Затверджена наказом МОЗ України №91 від 21.04.1999 р.
• Протокол проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку за формою №297/0, що затверджена наказом МОЗ України №91 від 21.04.1999 р.
• Протокол проведення досліджень важкості й напруженості праці за формою №401/0, що затверджена наказом МОЗ України №91 від 21.04.1999 р.

За необхідності фахівці ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» допоможуть в оформленні документації Вашого підприємства:
• Наказу по підприємству «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці»;
• Протоколу засідання атестаційної комісії;
• Наказу по підприємству «Про результати атестації робочих місць за умовами праці».

Відповідно до чинного законодавства атестація робочих місць за умовами праці проводиться у порядку, визначеному згідно з постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці від 01.09.92 р. № 41. Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років..

Атестація проводиться з метою регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону здоров’я і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.
Результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій (таких як щорічна додаткова відпустка, доплата працівникам за умови праці, скорочена тривалість робочого тижня, видача молока та інших рівноцінних продуктів тощо), а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів (включаючи і колективний договір) щодо покращання умов трудової діяльності.
Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.