Спецнавчання

Відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)», затв. Наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005 року :

«спеціальне навчання – щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці».

            Відповідно до вимог вищенаведеного нормативного документу працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та  Переліку  робіт,  де  є  потреба  у професійному     доборі,     повинні проходити щорічне спеціальне    навчання     і    перевірку    знань    відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, якими вони керуються при виконанні робіт.

Як правило, спеціальне  навчання  з питань охорони праці проводиться роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов,  функціональних  обов’язків  працівників  і   затверджуються наказом. Перевірка  знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства.

У разі  неможливості  створити  комісію  з  перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» пропонує свою допомогу, а саме:

Проходження відповідного курсу спеціального навчання за розробленими Програмами можна пройти в очній формі або дистанційно. Так очне навчання – проходить у навчальних аудиторіях нашого ТОВ або відповідно до бажання Замовника на Вашому підприємстві (виїзд наших викладачів).

Також пропонуємо і дистанційне навчання, що є зручною формою для багатьох працівників, тому що дозволяє отримати знання без відриву від виробництва. При цьому, слухачі дистанційних курсів отримують усі необхідні матеріали та складають іспити, за результатами яких отримують посвідчення і витяги з протоколів.

Ми гарантуємо, що наші слухачі отримують необхідні знання, навчально-методичні матеріали, підтримку кваліфікованих спеціалістів, комфортні умови навчання що надасть, як результат, успішну атестацію працівників.

Our CSR Strategy

The priority strategic goal of ADAMAS Corp. is to achieve a growing profit in the long term. From many directions we have chosen the most important for us. Our company sets itself the task of fulfilling its obligations in these areas. The four main directions form the core of our strategy.