Послуги

Правила безпечної експлуатації

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ПБЕЕС) в тому числі п. 7.5. та 7.6. проведення випробовування та вимірювань в ЕУ до та понад 1000В;
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01 (ПЕЕЗ)
«Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок »НПАОП 40.1-1.32-01 (ПУЕ)
«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ)
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС)
«Правила користування електричною енергією» (ПКЕЕ).

 Навчальний відділ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» запрошує керівників і фахівців до  навчання з присвоєння, підтвердження або підвищення групи з електробезпеки.
Необхідність такого навчання обумовлена вимогами чинних нормативних документів до робітників, які обслуговують, експлуатують електроустановки, та до керівників відповідного рівня. Навчання проводиться на II-V групи з електробезпеки.
Процес навчання має інтерактивний характер, що сприяє полегшенню і прискоренню засвоєння інформації. Лекції та семінари проводяться викладачами «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ», які є авторами методичних розробок і сучасних електронних презентацій.
Методичні розробки та презентації виконані з урахуванням змін діючих нормативних документів. Терміни навчання становлять від 16 до 48 академічних годин.
Навчання передбачає вивчення діючих нормативних документів відповідно до Положення НПАОП 00.0-4.12-05

1    знання діючих документів ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ перевіряє комісія Державної служби України з питань праці.
2    знання діючих документів ПУЕ, ПТЕЕС, ПКЕЕ перевіряє комісія ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ», головою якої є представник центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.
Після успішного складання іспиту слухачам видається посвідчення встановленого зразка. Також слухачеві надається копія протоколу засідання комісії з перевірки знань.
У протоколі вказується перелік нормативно-правових актів з електробезпеки, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

3    знання діючих документів ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ перевіряє комісія Державної служби України з питань праці.
4    знання діючих документів ПУЕ, ПТЕЕС, ПКЕЕ перевіряє комісія ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ», головою якої є представник центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.
Після успішного складання іспиту слухачам видається посвідчення встановленого зразка. Також слухачеві надається копія протоколу засідання комісії з перевірки знань.
У протоколі вказується перелік нормативно-правових актів з електробезпеки, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Відповідно до чинних нормативних документів навчання за вказаними правилами необхідно для:
4    адміністративно технічних працівників (працівники, які експлуатують електроустаткування підвищеної небезпеки)
5    електротехнічних  працівників (працівники, які обслуговують  та виконують роботи в діючих електроустановках);
6    інженерів та керівників служби охорони праці (в якості інспектувальних осіб).

«ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» ПРОПОНУЄ