Аудит

Стаття №13 Закону України «Про Охорону праці» зобов’язує створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Аудит системи управління охороною праці підприємства має на меті виявити порушення вимог охорони праці, помилки і недоліки у веденні документації й організації роботи, запобігти негативним наслідкам порушень.

Етапи проведення аудиту

Визначення тематики аналізу та складання програми аудиту. Визначення термінів виконання робіт.
Збір достовірної інформації про об’єкт аудиту та проведення аналізу діючої документації з охорони праці.
Виїзне обстеження стану охорони праці на підприємстві: виконання працівниками підприємства норм і правил у сфері охорони праці,  перевірка дозволів на експлуатацію та умов експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.
Формування звіту і висновків про недоліки охорони праці та рекомендації щодо усунення порушень.

Зміст аудиторського звіту включає в себе:
• Результат перевірки наявності та оформлення всієї необхідної документації з охорони праці;
• дослідження, аналіз стану охорони праці в організації, дотримання норм охорони праці роботодавцями та працівниками;
• Посилання на нормативні акти в галузі охорони праці, які були порушені.

Фахівці ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» проведуть аудит охорони праці з урахуванням усіх останніх змін законодавства; працюють з урахуванням специфіки конкретного підприємства; дадуть вичерпний і зрозумілий керівникові план дій.