Декларації

Послуги і подготовка

Згідно ст.21 Закону України «Про охорону праці» «набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці»

Порядок реєстрації декларацій встановлено в Постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

Оформлення декларації необхідне у випадках:

 • виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • експлуатації устатковання підвищеної небезпеки;

Види робіт та механізмів підвищеної небезпеки, для яких необхідне оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, затверждені в Постанові Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 3 лютого 2021 р. №77.

Декларація подається в територіальний відділ Держпраці роботодавцем або уповноваженою особою не пізніше ніж за 5 днів до початку виконання відповідних робіт чи  експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.

Наші послуги

Спеціалісти ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» пропонують послуги з реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Ми проводимо повний спектр послуг за даним напрямком:

 • Аналіз об’єкту декларування
 • Заповнення декларації відповідно встановленим вимогам
 • Подання декларації в територіальний відділ Держпраці
 • Допомога в реєстрації декларації

Перелік робіт

Перелік робіт, для яких необхідне оформлення декларації:

 1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.
 2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.
 3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
 4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
 5. Водолазні роботи.
 6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.
 7. Сейсморозвідка.
 8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
 9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.
 10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.
 11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.
 12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.
 13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.
 14. Гранулювання доменного шлаку.
 15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.
 16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.
 17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
 18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.
 19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.
 20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.
 21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.
 22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
 23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.
 24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

Перелік устатковання

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, для яких необхідне оформлення декларації:

 1. Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, для яких не потрібне отримання дозволу.
 2. Ковальсько-пресове устатковання.
 3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.
 4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
 5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.
 6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8.
 7. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”, але менша його граничного значення.
 8. Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).
 9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536.
 10. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.
 11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.
Нашою метою є забезпечення науково-технічної підтримки у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання інших експертних послуг.