Дозволи

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та Дозвіл на експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки видається організації на 5 років.
Дозвіл необхідний для вас, якщо:
  1. Діяльність Вашої організації пов’язана з виконанням робіт підвищеної небезпеки та експлуатацією небезпечних машин і механізмів;
  2. Ви є сервісно-обслуговуючою  організацією, яка здійснює монтаж і технічне обслуговування небезпечних машин та механізмів;
  3. Ви берете участь у тендері;
  4. Ваша організація займається виготовленням устаткування, яке відноситься до машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки

Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207)

1. Виробництво

Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

3. Утилізація зброї

Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

5. Спорудження газопроводів.

Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

2. Вибухові роботи

Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.

4. Газонебезпечні роботи

Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

6. Підземні роботи.

Підземні та відкриті гірничі роботи.

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Додаток 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207)

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом

Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

 

3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання

 

Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.

2. Технологічне устатковання для утилізації зброї

 

Технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.

4. Устатковання та технічні засоби для виготовлення

 

 

Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.”

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).
2. Технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки.
3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.
4. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.”

Додаток 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207)

Нашою метою є забезпечення науково-технічної підтримки у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки; виконання інших експертних послуг.