Інформаційні послуги

Експерти та фахівці ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ»

Експерти та фахівці ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» надають комплекс консалтингових послуг для підприємств будь-якої форми власності, усіх галузей, що включає в себе. Консультування з питань отримання дозволів та експертних висновків;підготовку підприємств до перевірок з охорони праці, промислової безпеки та/або допомогу в усуненні виявлених недоліків у встановлені терміни для уникнення штрафних санкцій чи пломбування устатковання чи зупинки виробничого процесу;

Аудит з охорони праці та промислової безпеки, що включає аналіз технічного стану устатковання, будівель, ведення документації, роз’яснення законодавства з охорони праці, промислової безпеки та оцінка ризиків;

Організація атестації робочих місць за умовами праці; первинних та повторних медоглядів;

Допомога у розслідуванні нещасних випадків на виробництві на будь-якому етапі;відновлення проектної документації та паспортів на устатковання;

Організація та проведення (при необхідності) технічного діагностування устатковання.