Технічний огляд

Огляд — контроль технічного стану

Огляд — контроль технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено  організаційно-методичними документами.

Технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції та модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам.

Проводиться первинний, періодичний (черговий) та позачерговий технічний огляд устаткування.

Первинному технічному огляду підлягає устатковання перед введенням в експлуатацію.

Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

Позачерговий технічний огляд устатковання проводиться у разі:

Введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації
Перерви в експлуатації більш як на 12 місяців
Демонтажу та встановлення на новому місці
Закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження)
Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру

В інших випадках позачерговий технічний огляд устатковання проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця. У разі закінчення граничного строку експлуатації, аварії або отримання пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, позачерговий технічний огляд устатковання проводиться за наявності позитивного висновку експертного обстеження.

Роботодавець за підсумками проведення технічного огляду зазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду на передбаченому в експлуатаційних або організаційно-методичних документах місці.