Випробування

Випробування — експериментальне визначення кількісних та/або якісних характеристик устатковання

Мета випробувань перевірка відповідності необхідним технічними характеристиками, встановлення відсутності дефектів, отримання вихідних даних для подальших профілактичних випробувань, а також вивчення роботи обладнання.

Розрізняють такі види випробувань:

1) приймальні
2) приймально-здавальні
3) типові
4) контрольні
5) експлуатаційні
6) спеціальні

Приймальні випробування повинні проводитись на дослідному зразку устатковання, тому об’єм цих випробувань досить великий і залежить від типу устатковання.

Приймально-здавальним випробуванням підлягає кожне устатковання після закінчення монтажу, тому об’єм таких випробувань повинен бути обмеженим, але водночас повинен забезпечувати гарантії відповідності устатковання його паспортним даним для оцінки придатності цього устатковання до експлуатації.

Типові випробування проводяться під час зміни конструкції, матеріалів або технології виготовлення, якщо ці зміни можуть вплинути на характеристики устатковання і, як правило, включають у себе перевірку відповідних параметрів за програмою приймальних випробувань. Такі випробування мають на меті встановлення відповідності фактичних даних, що характеризують конструкцію устатковання, тим даним, які закладені під час проектування або отримані в результаті дослідно-конструкторських експериментів. Типові випробування (сумісно з приймальними) дають можливість оцінити устатковання щодо правильності вибору матеріалів та отримати детальну інформацію про роботу устатковання.

Контрольним випробуванням підлягає кожний виріб (машина, апарат, прилад і т. д.) при випуску з заводу-виробника для перевірки відповідності випускається вироби основним технічним вимогам. Контрольні випробування виконуються за скороченою (порівняно з типовими випробуваннями) програмі.

Устаткування, що знаходиться в експлуатації, в тому числі що вийшло з ремонту, піддається експлуатаційним випробуванням, метою яких є перевірка його справності. Експлуатаційними є випробування при капітальних і поточних ремонтах.

Спеціальні випробування проводяться для дослідних та інших цілей за спеціальними програмами.

ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки –

технічний огляд, випробування, (неруйнівний контроль: візуально-оптичний контроль (VT), ультразвуковий (UT), магнітопорошковий контроль (MT), капілярний контроль (РТ), та руйнівний контроль (вимірювання твердості, електровиміри), експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (п. 1 Додатку 2 Порядку), а саме:

– парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. (п.9 Додатку 3 до Порядку);

– трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива (п. 10 Додатку 3 до Порядку);

– вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників (п. 11 Додатку 3 до Порядку);

– атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні) (п. 4 Додатку 7 до Порядку)